Tag Archives: نرم افزار بهینه سازی سبد سهام

نرم افزار بهینه سازی سبد سهام و سبدگردانی

نرم افزار سبدگردانی سامانه بهینه سازی سبد و مدیریت پرتفوی سهام درباره بهینه سازی سبد سهام بر مبنای تئوری مدرن پرتفوی مقالات فراوانی ارایه گردیده است اما سبدبان اولین و تنها نرم افزار بهینه سازی سبد سهام در ایران است و می‌تواند با استفاده از الگوریتمهای متعدد بهینه سازی بر روی داده‌های واقعی بورس علاوه

ادامه مطلب