حسابداری ابری توگ

هدف از تولید برنامه توگ، حسابداری شخصی، خرید، فروش برای صاحبان کسب وکار و کارآفرین های می باشد که اطلاعات چندانی از حسابداری ندارند و می خواهند همه جا و همه وقت و به صورت آنلاین موجودی کالاها، حساب و کتاب خود و مشتریان خود را کنترل کنند و فاکتور صادر نمایند. قابل استفاده همزمان …