Category Archives: اتوماسیون اداری ابری

آرشیو اسناد ابری

اتوماسیون اداری ابری با امکان شناسایی سند

اتوماسیون اداری اسنادایران بر بستر ابری اسنادایران راهکار جامع آرشیو، مدیریت اسناد و ارجاع امن آنها برای همگان است. اسنادایران، یک سامانه اتوماسیون اداری و بایگانی اسناد است که در قالب یک وب سایت تخصصی بر روی سامانه ابری، جهت نگهداری اسناد و مدارک یا مستندات شما راه‌اندازی گردید است. این سامانه با ایجاد بستری

ادامه مطلب