حضور و غیاب تشخیص چهره

این سامانه با نصب اپ موبایل اختصاصی و اتصال به سرورهای ابری با قابلیت تشخیص چهره جایگزینی امن و آسان برای دستگاههای حضور و غیاب قدیمی و تشخیص چهره مجزا می‌باشد.

Popular Posts